Ładuję...
O nas

Cele Działalności Polskiego Instytutu Tatuażu Artystycznego

Polski Instytut Tatuażu Artystycznego powstał w wyniku zapotrzebowania rynku na jednolite standardy pracy i wytycznych dotyczące podstawowych zasad jakości w branży tatuażu.

Ochrona praw i interesów konsumentów

Edukacja branży oraz odbiorców

Umacnianie pozycji zawodu tatuatora

Promowanie tatuażu jako formy sztuki

„Bardziej niż cokolwiek innego,
przygotowanie się jest sekretem do sukcesu”

Henry Ford


Polski Instytut Tatuażu Artystycznego jest pierwszą w Polsce organizacją zajmującą się wprowadzaniem standardów dotyczących zawodu tatuatora. Naszą misją jest pomaganie zarówno tatuatorom jak i konsumentom w promocji tatuażu jako formy ekspresji siebie i swoich pasji. Cel ten realizujemy m.in. przez edukowanie, specjalistyczne doradztwo oraz szereg aktywności obliczonych na upowszechnianie i doskonalenie zawodu tatuatora w Polsce. Wierzymy, że właściwe przygotowanie kadry tatuatorskiej od strony formalnej, technicznej, prawnej oraz ekonomicznej jest, w połączeniu ze zrozumieniem potrzeb klientów, właściwą drogą rozwoju społeczeństwa skupionego wokół tatuażu jako formie sztuki.

Do statutowych celów Polskiego Instytutu Tatuażu Artystycznego należą:

  1. Rozwój młodych talentów – wspieranie wszystkich form sztuki i wyrazu artystycznego, akcentując niezwykłą wartość i niepowtarzalną indywidualność każdego artysty; w tym wspieranie lokalnej społeczności.
  2. Działalność dydaktyczna – która realizowana jest przez autorski program nauczania oraz klasyfikowania i wdrażanie egzaminów sprawdzających wiedzę, a także umiejętności praktyczne.
  3. Edukacja branży – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności przez edukację odnośnie przepisów prawnych w zawodzie tatuatora.
  4. Edukacja konsumentów – odnośnie przysługującym im praw.
  5. Rozwój branży – przez implementowanie na polski rynek ciekawych rozwiązań i nowinek technicznych, organizowanie spotkań z ikonami branży, wymianę myśli i rozwój innowacyjnych projektów wpływających na wzrost branży.

Doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i uczenia z zakresu tatuażu oraz kwestii pokrewnych pozwala nam na świadomą pracę dydaktyczną i profesjonalną kontrolę podczas części praktycznej szkolenia.

Mamy świadomość jak bardzo osobistym i indywidualnym doświadczeniem jest wykonanie tatuażu, dlatego naszych kursantów uczymy dbałości nie tylko o stronę fizyczną, ale i sferę psychiczną klienta. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie faktu, że źle wykonany tatuaż to nie tylko zmiana w wyglądzie, ale zazwyczaj osobisty dramat, z powodu trwałego oszpecenia ciała. Prawdziwa istota zawodu tatuatora to dbanie nawet o najmniejszy detal tatuażu.

Trenerzy Polskiego Instytut Tatuażu Artystycznego przeszli autorski program trenerski po to by ci przekazywali wiedzę w efektywny i angażujący sposób.

Dyrektorem Generalnym Polskiego Instytutu Tatuażu Artystycznego jest Aneta Walęga, która od ponad 12 lat związana jest z biznesem i budowaniem środowiska efektywnej komunikacji.

Jako specjalista w swojej dziedzinie jej celem jest wprowadzenie standardów pracy i dobrych praktyk w branży, w zakresie higieny pracy, skutecznej komunikacji i jakości obsługi klienta.

Zespół Polskiego Instytutu Tatuażu Artystycznego składa się z zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz indywidualnych specjalistów. Na stałe współpracuje ze studiem tatuażu artystycznego TIME4TATTOO, którego eksperci wprowadzają kursantów w świat tatuażu.

.

Skontaktuj się z nami